Czym jest Court Messenger Or Courier?

Kurier jest posłańcem, ale niekoniecznie komunikacją słowną. Niosą coś - dokumenty lub towary - z jednej strony na drugą. Kurier prawny lub kurier sądowy zazwyczaj przewozi dokumenty prawne lub inne , często między adwokatem a sądem lub między kancelariami. Może pracować niezależnie , dla firmy prawniczej lub szukać pracy w firmie kurierskiej.

Obowiązki Kuriera Prawnego

Kurierzy prawni zbierają i dostarczają dokumenty i paczki, które często są wrażliwe na czas.

Pozew jest zazwyczaj labiryntem terminów, najczęściej zarządzanych przez sąd, aby zapobiec przypadkom przeciągania na dłuższy i nieuzasadniony okres czasu. Dokumenty i paczki nie mogą być dostarczane pocztą w Stanach Zjednoczonych, ani nawet w przypadku usług dostawy nocnej, takich jak Federal Express, gdy czas jest szczególnie ważny - dokumenty muszą czasem być dostarczane z godzinami pracy tego dnia. Kurierowie prawni mają obowiązek przekraczania terminów, gdy ich usługi są wymagane.

Często dostarczają produkty, których kancelaria nie chce powierzyć innym środkom dostawy, takie jak bardzo poufne dowody lub poufne informacje dotyczące sprawy. Kurierzy prawni mogą nawet wykonywać różne zlecenia. W niektórych przypadkach mogą oni zostać wezwani do faktycznego złożenia dokumentów do sądu, negocjowania labiryntów sądów w celu bezpiecznego i terminowego dostarczenia pism do właściwego oddziału sądowego i zwrócenia złożonych kopii do biura prawnego.

Edukacja i szkolenie w zakresie prawnych usług kurierskich

Większość kurierów prawnych na poziomie podstawowym potrzebuje tylko dyplomu ukończenia szkoły średniej, prawa jazdy, czystej jazdy i nerwów ze stali. Innowacja i umiejętność myślenia na własnych nogach to konieczność. Wyobraźmy sobie przechowanie dokumentów, które należy złożyć w sądzie przed godz. 16.00, a które przychodzą do logu ruchu o 3:50.

Szkolenie dla tego i innych ewentualności zwykle nabywa się w pracy, ale niektórych rzeczy nie można uczyć - wymagają one pewnej mentalności. Pomaturalne instytucje oświatowe nie mogą nauczyć Cię układu miejscowych sądów lub najmniej traffickowanych tras między biurami adwokackimi. Zwykle jest to zawód uczy się jak się uczyć, ale pomaga, jeśli jesteś zorientowany na termin i masz dobre umiejętności interpersonalne . Będziesz miał do czynienia z ludźmi na obu końcach tras, a oni często będą tak samo wyniszczeni i pod presją czasu, jak ty. Uśmiech i spokojna, przyjemna postawa mogą przejść długą drogę do sukcesu.

Zalety prawnych ofert pracy kurierskiej

Zatrudnienie jako kuriera prawnego lub kuriera sądowego to świetny sposób dla studentów prawa, aby dostać się do drzwi firm prawniczych. Praca w charakterze kuriera prawnego może pomóc ci uzyskać wgląd w wiele procesów w kancelarii prawnej. Zapoznasz się z procedurami sądowymi i personelem. Dworacy spędzają dużo czasu samotnie, czekając na odbiór przesyłek i zwykle nie są nadzorowani bardzo uważnie. Możesz mieć trochę wolnego czasu, aby nadrobić zaległości w nauce między sprawami.

Ale nie wszyscy legalni kurierzy chcą być prawnikami. Jeśli pomysł przywiązania do biurka lub stanowiska roboczego jest dla ciebie nieco nieprzydatny, a jeśli będziesz się dobrze rozwijał przy sporadycznych wyzwaniach, możesz zrobić dobrze w tej dziedzinie.