Wczesne zwolnienie z wojska

Twoje zobowiązanie służb wojskowych i wczesna likwidacja

Metody rozładowania. gettys

Istnieje wiele sposobów na wyrzucenie z wojska, ale istnieją również sposoby na szybkie opuszczenie wojska z dobrą reputacją, zgodnie z prawem. Jednak nie są to powszechne metody, z których wielu może skorzystać, aby wydostać się z kontraktu wojskowego. Oto cztery typy wczesnych outów:

Obdżek sumienia

Członek, który może przekonać wojsko, że jest sumienny, może wystąpić o zwolnienie.

To nie jest tak proste, jak się wydaje. Po pierwsze, musiałbyś wykazać, że twoje przekonania zmieniły się znacząco po wstąpieniu do wojska, ponieważ musisz poświadczyć, że nie jesteś osobą sumienną w momencie dobrowolnego werbunku.

Nie możesz wybrać wojny, której się sprzeciwisz. Zgodnie z prawem, świadomym sprzeciwem jest ten, kto jest przeciwny udziałowi we wszystkich wojnach. Opozycja osoby musi opierać się na wierze i treningu religijnym i musi być głęboko zakorzeniona.

Wnioskodawca musi wykazać, że te moralne i etyczne przekonania, raz zdobyte, ukierunkowały jego życie w sposób, w jaki tradycyjne przekonania religijne o jednakowej sile, głębi i czasie trwania kierowały życiem innych. Innymi słowy, wiara, na której opiera się sumienie, musi być główną siłą kontrolującą życie skarżącej.

Ciężar wniesienia zarzutu sumienia jako podstawy separacji spoczywa na wnioskodawcy.

W tym celu wnioskodawcy muszą ustalić, za pomocą jasnych i przekonujących dowodów, że charakter lub podstawa roszczenia wchodzi w zakres definicji kryteriów określonych w dyrektywie DoD 1300.6, Obowiązki służby wojskowej, w przypadku sprzeciwu sumienia i że ich przekonania są szczere.

Oceniając wnioski o ten status, dowódcy biorą pod uwagę istotne czynniki, w tym: szkolenie w domu i w kościele; ogólna postawa i schemat postępowania; udział w zajęciach religijnych; czy przekonania etyczne lub moralne uzyskano poprzez trening, naukę, kontemplację lub inną działalność porównywalną pod względem rygoru i poświęcenia procesom, w których formułowane są tradycyjne przekonania religijne; wiarygodność wnioskodawcy; i wiarygodność osób popierających roszczenie.

Absolutorium w zakresie edukacji wojskowej - Wczesne wydanie dla edukacji

Dyrektywy Departamentu Obrony (DOD) zezwalają na wcześniejsze zwolnienie członka wojska w celu kontynuowania nauki, jeżeli są w ciągu 90 dni od normalnej daty separacji. Czasami usługa zatwierdza wniosek o udzielenie absolutorium edukacyjnego dłuższy niż 90 dni.

Na przykład personel Sił Powietrznych może zażądać separacji po dwóch latach służby, jeśli zostali oni przyjęci w akredytowanej szkole na szkolenie medyczne, takie jak lekarze, dentyści, osteopaci, weterynarze, optycy lub psycholodzy kliniczni. Nie wystarczy żadna nauka.

Podręcznik marynarki wojennej pozwala marynarzom zażądać zwolnienia za naukę w wymiarze przekraczającym 90 dni, ale organem zatwierdzającym na 90 dni (lub mniej) absolutorium jest komendant (specjalny organ sądowo-wojenny), a dla zrzutów ponad 90 kilka dni przed normalnym terminem separacji, przechodzi aż do dowódcy Dowództwa Personelu Marynarki Wojennej.

Ani rozporządzenie wojskowe (AR 635-200), ani rozporządzenie w sprawie korpusu piechoty morskiej (MCO P1900-16F) nie zezwalają na edukacyjną separację trwającą dłużej niż 90 dni przed normalnym terminem separacji.

Wyładowania wojskowe

Wszystkie usługi mają procedury, w których członek usługi może wystąpić o udzielenie absolutorium na podstawie uzasadnionych trudności.

Często wnioskodawcy stwierdzają, że nie kwalifikują się. Definicja wojska, aby zilustrować, jak trudno jest się zakwalifikować, jest tutaj podana:

"Aby kwalifikować się do separacji zgodnie z tym przepisem, trudności nie mogą mieć charakteru tymczasowego, muszą się rozwinąć lub ulegać pogorszeniu od czasu wejścia w czynny obowiązek, zwolnienie lub zwolnienie z czynnego obowiązku jest jedynym łatwo dostępnym środkiem łagodzenia; dana osoba musiała podjąć uzasadnione starania, aby złagodzić warunki za pomocą innych dostępnych środków i dostosowanych do okoliczności rodzinnych. "

Przykładem zwolnienia z trudnej sytuacji może być śmierć lub trwałe inwalidztwo najbliższej rodziny żołnierza, takie jak małżonek, który jest głównym opiekunem dzieci w rodzinie, gdy żołnierz zostanie rozmieszczony.

Jeśli nie kwalifikujesz się do zwolnienia z powodu trudnej sytuacji, możesz kwalifikować się do zadania humanitarnego .

Wygoda rządu - Różne powody zwolnienia

Jest to rodzaj "catch-all" dla dobrowolnych separacji, które nie wchodzą w zakres konkretnych programów. Zauważ, że nazywa się to "wygodą rządu", a nie "wygodą obsługi".

Jeden przykład zostanie rozładowany w celu wejścia do programu uruchomieniowego. Wojsko może również korzystać z tego przepisu, gdy naprawdę woli, abyś się wydostał, ale nie ma podstaw, by wymagać twojej separacji w ramach jakiegokolwiek innego programu separacji.

Innym przykładem byłaby wygrana w loterii państwowej i stała się multimilionerem z dnia na dzień, a usługi prawdopodobnie nie sprzyjałyby morale i dyscyplinie, gdyby milioner 3-striperów przybywał do pracy codziennie w swoim prywatnym helikopterze. W takich przypadkach najprawdopodobniej chętnie zatwierdzą wniosek o udzielenie absolutorium w ramach "wygody rządu".

Zobowiązania służb wojskowych

Zobowiązanie służbowe to okres obowiązkowej służby wojskowej. Na przykład, jeśli zostaniesz pilotem Sił Powietrznych , musisz zgodzić się na zobowiązanie serwisowe 12 lat po szkoleniu pilotów. Szkolenie pilotów Air Force jest bardzo kosztowne, a Air Force chce się upewnić, że odzyskają swoją inwestycję.

Może cię zaskoczyć fakt, że wszyscy, którzy dołączają do wojska po raz pierwszy, muszą poświęcić co najmniej ośmioletnie zobowiązanie do służby . Nie ma znaczenia, czy podpisałeś dwuletnią czynną umowę o pracę, czteroletnią umowę, czy nawet sześcioletni kontrakt. Twoje całkowite zaangażowanie wojskowe wynosi osiem lat. Niezależnie od czasu, który nie jest poświęcony na czynną służbę, należy je obsłużyć w aktywnym Strażniku / Rezerwach lub w Nieaktywnych Rezerwach.