Rola menedżera floty w transporcie

W firmie logistycznej lub firmie transportowej kluczową rolę odgrywają menedżerowie flot. Zarządzający flotą są odpowiedzialni za wybór i konserwację pojazdów w celu utrzymania dostaw i dystrybucji zgodnie z harmonogramem iw ramach ustalonego budżetu. Aby odnieść sukces, menedżerowie flot potrzebują dużego doświadczenia i umiejętności w zakresie operacji, logistyki i korzystania z programów komputerowych do monitorowania flot i kierowców .

Wybór pojazdów

Zarządzający flotą podejmują decyzje o tym, jakie pojazdy kupić i ile. Niektóre firmy kupują samochody wprost, inne wynajmują pojazdy, aby sprostać potrzebom firmy. Kiedy pojazd przestaje być przydatny dla floty, zarządzający wprowadzi go na rynek i odsprzedaje, aby odzyskać jak najwięcej inwestycji firmy.

Ewidencjonowanie

Menedżerowie flot odpowiadają za nienaganne zapisy. Oboje rejestrują i udzielają licencji wszystkim pojazdom i prowadzą bieżące kontrole. Prowadzą ewidencję, aby udowodnić, że firma flotowa przestrzega wszystkich państwowych i federalnych przepisów.

Konserwacja

Aby przedsiębiorstwa transportowe działały prawidłowo i osiągały niezbędne zyski, pojazdy muszą być utrzymywane w szczytowych warunkach eksploatacyjnych. Menedżerowie flot ustalają harmonogramy, aby każdy pojazd był utrzymywany w doskonałym stanie. Większe firmy będą miały własne wewnętrzne centra serwisowe z mechanikami i specjalistami do obsługi serwisowej.

Mniejsze firmy będą musiały zlecić utrzymanie i naprawy zewnętrznym sklepom. Surowe harmonogramy zapewniają, że optymalna ilość pojazdów pracuje cały czas, aby sprostać potrzebom klientów. Pomaga również zminimalizować koszty, maksymalizując oszczędność paliwa i minimalizując nieoczekiwane naprawy.

Zarządzanie sterownikami

Zarządzający flotą potrzebują doskonałych ludzi i umiejętności komunikacyjnych, aby dobrze wykonywać swoje zadania.

Niezawodni kierowcy są niezbędni, aby firma była rentowna. Słabe kierowców może stanowić problem, powodując grzywny, procesy o nieregularnym prowadzeniu lub bilety z przekroczeniem prędkości. Wielu menedżerów flot używa GPS trackerów na całej flocie, aby monitorować położenie pojazdów i nawyki kierowców .

Zysk i strata

Menedżerowie flotowi są również ważni w utrzymywaniu kosztów w dół i maksymalizacji zysków. Większość polega na oprogramowaniu księgowym do rejestrowania i zbierania danych. Menedżerowie będą szukać wzorów, aby zobaczyć obszary, w których mogą obniżyć wydatki i zmniejszyć koszty administracyjne.

Edukacja i trening

Aby zostać menedżerem floty, prawdopodobnie będziesz potrzebować dyplomu współpracownika i kilkunastoletniego doświadczenia w branży transportowej. Będziesz musiał znać i biegle posługiwać się koncepcjami, praktykami i procedurami branży. Licencjat z logistyki lub rachunkowości może być szczególnie przydatny, gdy poruszasz się w firmie.

Perspektywy pracy

Od 2016 r. Przeciętny menedżer floty zarabia 80 000 USD. W ciągu ostatnich pięciu lat zapotrzebowanie na menedżerów flot znacznie wzrosło. Przez następne dziesięć lat oczekuje się dalszego wzrostu, dlatego perspektywy pracy są dość dobre. Wiele firm transportowych potrzebuje menedżerów flotowych i intensywnie konkuruje o wąski pulę talentów, więc wielu doświadczonych menedżerów flot może kierować ponadprzeciętnymi zarobkami.

Menedżerowie flot są kluczowym elementem branży transportowej. Od zakupu i sprzedaży pojazdów po zarządzanie harmonogramami i kierowcami, zapewniają płynne i dokładne zarządzanie firmami oraz zarządzanie kosztami w celu maksymalizacji zysków.