Programy Paralegal i edukacja

Przewodnik po programach paralegalnych i edukacji paralegalnej

Paralegal programy edukacyjne w Stanach Zjednoczonych różnią się znacznie pod względem długości i treści. Chociaż regulacje prawne są gorącym tematem w skali kraju, zawód paralegalski nie jest obecnie regulowany (z wyjątkiem stanu Kalifornia), a osoby używające tytułów "paralegal" i "asystent prawny" nie muszą być licencjonowane ani spełniać żadnych szczególnych wymagań edukacyjnych. lub kwalifikacje doświadczenia.

Rodzaje programów Paralegal

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników ponad 1000 instytucji w Stanach Zjednoczonych oferuje formalne programy kształcenia ustawicznego prowadzące do uzyskania dyplomu lub świadectwa. Programy te obejmują:

Paralegal Coursework

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Edukacji Paralegalnej, wysokiej jakości programy edukacyjne pomagają uczniom zdobyć te podstawowe kompetencje:

Programy paralegalne powinny także dawać paralegomom podstawowe zrozumienie amerykańskiej historii, biznesu i systemów politycznych.

Większość paralegalicznych programów edukacyjnych obejmuje program akademicki obejmujący zarówno merytoryczne kursy prawne, jak i umiejętności zawodowe, które obejmują teorię prawną ze zrozumieniem praktycznych zastosowań.

Typowe kursy prawne obejmują wprowadzenie do systemu prawnego i paralegalizmu, etyki, sporów cywilnych , umów, deliktów, prawa nieruchomości i prawa krajowego. Kursy umiejętności obejmują pisanie artykułów prawnych, badania prawne i analizę przypadku. Wiele programów paralegalicznych również wymaga od studentów odbycia stażu u legalnego pracodawcy w zamian za kredyt w szkole.

Aprobata ABA

Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokackie opracowało Wytyczne dla Zatwierdzenia Paralegalnych Programów Edukacyjnych, aby promować wysokie standardy jakości w kształceniu osób paralegalnych. Aby kwalifikować się do zatwierdzenia ABA, program równoległy musi działać przez co najmniej dwa lata akademickie i spełniać wszystkie wymagania wytycznych ABA. Szkoły, które uzyskały aprobatę ABA, muszą starać się o okresową ponowną akredytację. ABA utrzymuje wykaz zatwierdzonych przez ABA programów paralegalnych.

Absolwenci zatwierdzonych przez ABA programów paralegal mają wyraźną przewagę na paralegalnym rynku pracy nad absolwentami niezatwierdzonych programów, ponieważ wielu pracodawców używa zatwierdzenia ABA jako sposobu na wyłonienie najlepiej wykwalifikowanych kandydatów.

Twój bilet do sukcesu

Paralegals z następującym wykształceniem mają najwięcej możliwości zatrudnienia i największy potencjał zarobkowy:

Podczas gdy niektórzy paralegals na legalnym rynku nie posiadają formalnego wykształcenia lub uzyskali wykształcenie poprzez domowe studia lub internetowe programy paralegal, nie polecałbym tej ścieżki tym, którzy są zaangażowani w karierę jako asystent. W miarę, jak wzrastają standardy kształcenia ustawicznego, a pracodawcy stają się bardziej selektywni, te wykształcenie (lub ich brak) może poważnie ograniczyć możliwości zatrudnienia i potencjał zarobkowy.

Jeśli masz aspiracje ze szkoły prawniczej

Jeśli masz aspiracje pójścia do szkoły prawniczej, paralegal to świetny sposób na zdobycie doświadczenia z pierwszej ręki i wgląd w praktykę prawniczą.

Należy jednak pamiętać, że edukacja ustawiczna nie jest odpowiednikiem edukacji prawniczej, a absolwenci programów paralegalicznych nie są wykwalifikowani lub kwalifikują się do egzaminu adwokackiego. Co więcej, kredyty akademickie za kursy paralegalne nie mogą być przekazywane osobom starszym w szkole prawniczej.

Specjalizacja Paralegal

Niektóre programy paralegaliczne pozwalają paralegalowi wybrać dziedzinę specjalizacji. Gorące legalne specjalności dla paralegals obejmują złożone spory sądowe, prawo korporacyjne, własność intelektualną , zgodność z przepisami i nieruchomościami, zgodnie z Charles A. Volkert, III, dyrektor wykonawczy Robert Half Legal, wiodącej służby kadry specjalizującej się w zatrudnianiu prawników.

Certyfikacja Paralegal

Certyfikacja Paralegal (nie mylić z paralegalnym certyfikatem) jest rosnącą tendencją krajową, która przyznaje szczególne uznanie paralegom, którzy spełnili określone z góry kwalifikacje w dziedzinie paralegal. Chociaż certyfikacja nie jest obowiązkowa, świadczy o zaangażowaniu w tę dziedzinę i może zwiększyć twoją wiarygodność zawodową i perspektywy zatrudnienia.