Podobieństwa i różnice między CBAP i CCBA

Certyfikowany Business Analysis Professional lub CBAP® i certyfikacja kompetencji w analizie biznesowej, czyli CCBA®, to poświadczenia oferowane analitykom biznesowym . Chociaż mają ze sobą wiele wspólnego, istnieją również pewne kluczowe różnice. Oto sposoby, w jakie obie certyfikaty są podobne i jak są różne.

Podobieństwa między CBAP® i CCBA®

CBAP® i CCBA® mają następujące podobieństwa:

Różnice między CBAP® i CCBA®

CBAP® i CCBA® mają następujące różnice: