Dowiedz się więcej o promocjach na Marine Corps

Złożone punkty promocyjne do promocji na E-4 i E-5

Aby określić "najlepiej wykwalifikowanych" do awansu do kaprala (E-4) i sierżanta (E-5) w korpusie piechoty morskiej , marines używają systemu "punkt złożony". Punkty promocyjne w ramach każdego MOS są określane punktami promocyjnymi przyznawanymi za:

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby obliczyć łączny wynik punktacji promocyjnej:

Linia # Pozycja Przykład Wynik Całkowity
1 Punkty Promocji Strzeleckiej 5.0 5.0
2 Punkty promocji sprawności fizycznej 5.0 5.0
3 Dodaj linie 1 i 2 razem 10 10
4 Podziel wyniki przez 2 5 5
5 Mnożenie znamion wydajności przy średniej 100 44,5 49,5
6 Pomnóż zachowanie Ocena Średnia przez 100 43,5 93
7 Mnoż liczbę miesięcy czasu w klasie przez 10 50 143
8 Pomnóż liczbę miesięcy w eksploatacji przez 2 6 149
9 Punkty samokształcenia (maksymalnie 75) 25 169
10 Dodaj instruktora ćwiczeń / rekrutera / punkty ochrony (jeśli dotyczy) 100 269
11 Dodaj 20 punktów za każde polecone rekrutowanie (maksymalnie 100 punktów) 40 289
12 Łączny wynik złożony 289

Powyższe informacje pochodzą z MCO P1400.32C, Podręcznik promocji naboru jednostek piechoty morskiej