Climax - Definicja dla pisarzy beletrystycznych

Definicja:

Kulminacja jest momentem wielkiej intensywności w działce dzieła literackiego, generalnie doprowadzając wydarzenia do końca i prowadząc do konkluzji.