Profil stanowiska armii: 92R Parachute Rigger

Dbałość o szczegóły i standardy będą kluczowe dla tego zadania

Sgt. 1. klasa Michael J. Carden / Wikimedia Commons

Parachute Rigger, wojskowa specjalność zawodowa (MOS) 92R, jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych miejsc pracy w armii. Bez koncentracji MOS 92R na szczegółach i wiedzy technicznej każdy żołnierz, który potrzebował spadochronu, aby bezpiecznie się otworzyć, byłby zagrożony.

Jak sugeruje tytuł stanowiska, specjalista od spadochronu nadzoruje lub pakuje i naprawia spadochrony towarowe i osobowe, a także urządzenia wiertnicze i kontenery zaopatrzeniowe do zrzutów.

Spadochroniarze są przede wszystkim odpowiedzialni za naprawę wyrobów tekstylnych i płóciennych, sprzętu i odzieży z błoną.

Obowiązki żołnierzy spadochroniarzy

Ci żołnierze nie spakowują tylko spadochronów; mają za zadanie czyszczenie, kontrolowanie i przechowywanie ich również. Produkują i montują platformy zrzutowe, materiały amortyzujące i elementy osprzętu, a także platformy, sprzęt i pojazdy do zrzutów.

MOS 92R jest również odpowiedzialny za ładowanie i zabezpieczanie zapasów w samolocie. Być może, co najważniejsze, ta praca sprawdza i kontroluje spadochrony, ich systemy ekstrakcji i uwalniania oraz wszystkie powiązane części. Testy te są przeprowadzane przed i po użyciu oraz w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia, że ​​sprzęt jest zawsze bezpieczny dla jakichkolwiek zastosowań w świecie rzeczywistym.

W razie potrzeby żołnierze naprawiają i wymieniają sprzęt do zrzutów, w tym spadochrony, i upewniają się, że maszyny i narzędzia używane do tych napraw są dobrze utrzymane i działają prawidłowo.

Po doświadczeniu skoczka spadochronowego przeprowadzi on kontrolę sprzętu zrzutowego i przeprowadzi regularne kontrole jakości. Będą również szkolić żołnierzy niższego szczebla, jak spakować i naprawić spadochrony i inny sprzęt do zrzutów, a także pozbyć się sprzętu, który nie jest już bezpieczny w użyciu, lub zbyt stary, by można go było zrzucić w przyszłości.

Trening wymagany dla MOS 92R

Szkolenie na stanowisko dla rigger spadochronowy wymaga dziesięć tygodni podstawowego szkolenia bojowego i 16 zaawansowanych szkoleń indywidualnych z instrukcjami w miejscu pracy. Część tego czasu spędza się w klasie i częściowo w terenie.

Żołnierze w tej pracy (oczywiście) uczą się technik osprzętu spadochronowego, jak utrzymywać sprzęt ratunkowy powietrzno-morski, łącznie z naprawą sprzętu ratunkowego, takiego jak tratwy nadmuchiwane. Nauczą się również, jak konserwować sprzęt tlenowy niezbędny do zrzutów.

Kwalifikacje do MOS 92R

Aby kwalifikować się jako spadochroniarz, dużą wagę przywiązuje się do szczegółów i znajomości mechaniki sklepu. Będziesz potrzebował 88 punktów w dziedzinie ogólnego utrzymania zdolności (GM) i 87 w walce (CO) w teście ASVAB (Arped Services Vocational Aptitude Battery).

Do tej pracy nie jest wymagana żadna autoryzacja, ale potrzebujesz normalnej widoczności kolorów (brak zabarwienia)

Podobne zawody cywilne do 92R

Nie ma zbyt wielu karier post-wojskowych , które wymagałyby montażu i kontroli spadochronów, ale są pewne. Komercyjne linie lotnicze są najbardziej oczywistą opcją, podobnie jak firmy dostarczające sprzęt do spadochronu, firmy produkujące sprzęt do przetrwania i niektóre agencje rządowe.

Warto jednak pamiętać, że praca, która wymaga dużej dbałości o szczegóły, byłaby dobrym rozwiązaniem dla spadochroniarza armii; jest to umiejętność, która dobrze przekłada się bez względu na to, jaką karierę zdecydujesz się realizować.