Opisy uzywanych marynarki wojennej (zadania)

Technik systemów turbin gazowych - mechaniczne (GSM)

GSM działają, naprawiają i wykonują organizacyjną i pośrednią konserwację mechanicznych podzespołów silników turbin gazowych, głównych maszyn napędowych, w tym przekładni, wałów i śrub napędowych sterowanych skokowo; oraz przypisany sprzęt pomocniczy i systemy kontroli napędu.

Obowiązki wykonywane przez GSM obejmują:

Środowisko pracy

Technicy systemów turbin gazowych zwykle pracują w maszynowniach lub sklepach, które mogą być gorące i hałaśliwe na pokładzie wielu typów nowoczesnych statków. Na lądzie mogą pracować w dużych warsztatach naprawczych lub szkoleniowych.

Praca jest fizyczna i analityczna (rozwiązywanie problemów) dla elementów elektronicznych.

Informacja o A-School (Job School)

Wielkie Jeziora, IL - 8 tygodni

Wymagania ASVAB Score : VE + AR + MK + AS = 195 lub VE + AR + MK + AO = 200

Wymóg bezpieczeństwa : Brak

Inne wymagania

Musi mieć normalne postrzeganie kolorów

Sub-Specialties dostępne dla tej oceny: Navy Enlisted Kody Klasyfikacyjne dla GS

Aktualne poziomy obsługiwania dla tej oceny: CREO listing

Uwaga: Możliwości awansów ( awansów ) i rozwoju kariery są bezpośrednio powiązane z poziomem obsady na poziomie obsady (np. Pracownicy o niskich ratingach mają większe możliwości awansu niż te z ratingów nadrzędnych).

Rotacja morza / brzegu dla tej oceny

Uwaga: Wycieczki morskie i wycieczki brzegowe dla żeglarzy, którzy ukończyli cztery wycieczki po morzu będą trwały 36 miesięcy na morzu, a następnie 36 miesięcy na lądzie do emerytury.

Jest to społeczność wymagająca dużych nakładów finansowych. Warunki manningu na morzu mogą wymagać zwrócenia się o przedłużenie trasy wycieczki na morze lub ograniczenia trasy na trasie, aby zapewnić wypełnienie wszystkich opłat za usługi morskie.

Wiele z powyższych informacji uzyskano dzięki Dowództwu Personelu Marynarki Wojennej