Opis stanowiska armii: 68K Specjalista laboratorium medycznego

Ta praca jest ważną częścią operacji medycznych armii.

usaraf.army.mil / Rick Scavetta, US Army Africa

Jako integralni członkowie zespołu laboratorium medycznego, specjaliści laboratorium medycznego przeprowadzają testy tkanek, krwi i płynów ustrojowych pacjentów. Ich praca ma kluczowe znaczenie dla personelu medycznego, ponieważ pomaga lekarzom i pielęgniarkom zdiagnozować i odpowiednio leczyć choroby.

Ta kluczowa praca w armii jest sklasyfikowana jako wojskowa specjalizacja zawodowa MOS 68K. Będziesz współpracować z innymi pracownikami służby zdrowia i chociaż nie jesteś lekarzem ani pielęgniarką, twoja praca jest kluczem do utrzymania zdrowia armii i jej oddziałów.

Obowiązki MOS 68K

Podobnie jak ich cywilni odpowiednicy, żołnierze wykonują szereg procedur laboratoryjnych, w tym bankowość krwi, kliniczne procedury laboratoryjne w zakresie hematologii, chemii klinicznej, serologii, bakteriologii i analizy moczu.

Zbierają próbki krwi od pacjentów, pakują, kontrolują i rozprowadzają krew i produkty krwiopochodne (takie jak podarowane osocze) i utrzymują sprzęt laboratoryjny. Jest to zadanie dla kogoś, kto jest zainteresowany procedurami medycznymi, który lubi badać bakterie i pasożyty pod mikroskopem.

Szkolenie dla MOS 68K

Szkolenie zawodowe dla specjalisty laboratorium medycznego armii wymaga 10 tygodni podstawowego szkolenia bojowego i pełnego 52-tygodniowego zaawansowanego szkolenia indywidualnego (AIT) w dużym szpitalu wojskowym w celu odbycia szkolenia w miejscu zamieszkania, w tym próbek do testów praktycznych. Możliwe lokalizacje obejmują:

Gdziekolwiek masz AIT, nauczysz się procedur medycznych, w tym administracji i prowadzenia rejestrów, a będziesz studiować ludzkie pasożyty i choroby.

Jeśli masz zainteresowanie lub powinowactwo do biologii, chemii i algebry, wszystkie one będą ci dobrze służyć w tym MOS.

Jak możesz sobie wyobrazić, praca, jaką wykonasz jako specjalista w laboratorium medycznym w armii, jest pracą bardzo szczegółową, dlatego bardzo ważna jest umiejętność dokładnego przestrzegania szczegółowych procedur. Dbałość o szczegóły i zdolność do skupienia się przez długi okres czasu to także dobre umiejętności dla MOS 68K.

Kwalifikacja do MOS 68K

Będziesz potrzebował co najmniej 106 punktów w dziale technicznym (ST) w testach ASVAB (Arped Services Vocational Aptitude Battery) .

Na tym stanowisku nie ma wymogu posiadania upoważnienia Departamentu Obrony, ale musisz wykazać ukończenie chemii i algebry na poziomie szkoły średniej lub równoważne egzaminy, które zostaną uznane przez Centrum Edukacji Armii. Prawdopodobnie będziesz musiał przygotować oficjalne stenogramy dla szkół średnich i college'ów.

Cywilne zawody podobne do MOS 68K

Istnieje wiele cywilnych miejsc pracy, które będą dla ciebie otwarte po tym, jak będziesz pracował jako wojskowy specjalista laboratoryjny. Zostaniesz zakwalifikowany do pracy w charakterze lekarza lub laboranta w szpitalu lub laboratorium medycznym i utorował ci drogę do potencjalnej kariery w innych aspektach pracy w laboratorium lub medycyny.