Koordynator ds. Zarządzania transportem - MOS 88N

Podstawowy opis stanowiska

Koordynatorzy zarządzania transportem są przede wszystkim odpowiedzialni za planowanie i wybór środków transportu dla personelu i sprzętu.

Obowiązki wykonywane przez żołnierzy w tym MOS to:

Informacje o treningu

Szkolenie zawodowe dla koordynatora zarządzania transportem wymaga 10 tygodni podstawowego szkolenia bojowego i 6 tygodni zaawansowanego szkolenia indywidualnego z instrukcjami na stanowisku pracy. Część tego czasu spędza się w klasie i częściowo w terenie.

ASVAB Score Required: 95 w obszarze umiejętności CL

Pozwolenie bezpieczeństwa : brak

Siła Wymagania: Średnio ciężki

Wymagany profil fizyczny: 323222

Inne wymagania

Podobne zawody cywilne