Straż przybrzeżna Zaawansowana pozycja w rankingu

Zaawansowane premie

Pewne kategorie personelu mogą zaciągnąć się do Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych i uzyskać zaawansowany status wynagrodzenia.

Za rangę E-2:

Za rangę E-3:

* AIPE to książka akredytowanych instytucji edukacji policealnej (AIPE) wydana przez American Council on Education (ACE). NACES to Krajowe Stowarzyszenie Usług Oceny Kwalifikacyjnej. Koledże i uniwersytety niewymienione (lub są wymienione jako instytucje "kandydujące") w katalogu AIPE nie są upoważnione do nadawania kodu wyższego wykształcenia lub stopnia egzaminu.