Poznaj obowiązki amerykańskiego asystenta kapelana Sił Powietrznych

Ci lotnicy pomagają w poradnictwie i służbie

US Air Force Tech. Sgt. Michael R. Holzworth / Public Domain

Asystenci kapelana są prawą ręką kapelanów Sił Powietrznych, pomagając w zorganizowaniu i przygotowaniu się do służby lotnikom w różnych okolicznościach.

Ich główna odpowiedzialność spoczywa na głównej misji Służby Kapelana Sił Powietrznych: zapewnienie obrzędów religijnych, opieki duszpasterskiej oraz duchowych i moralnych wskazówek dla personelu Sił Powietrznych. Ci lotnicy nie są denominacyjni i oczekuje się, że doradzą personelowi Sił Powietrznych każdej wiary.

Air Force klasyfikuje tę pracę jako Air Force Specialty Code (AFSC) 5R0X1.

Obowiązki Asystentów Kapelana Sił Powietrznych

Lotnicy ci koordynują obrzędy religijne, w tym planowanie i zabezpieczenie niezbędnych zasobów. Może to obejmować wszystko, od przygotowania niezbędnych urządzeń i sprzętu oraz koordynację z personelem świeckim w celu uzyskania wsparcia.

Oceniają także i oferują wskazówki dotyczące utrzymania obiektów religijnych, aby upewnić się, że spełniają wymagania kościelne i zawodowe. I nadzorują protokół i wszelkie specjalne programy odwiedzania przedstawicieli kościelnych i utrzymywania religijnych list danych przydzielonego personelu.

Znaczna część roli asystenta kapelana Sił Powietrznych polega na docieraniu: upewnianie się, że inni lotnicy wiedzą, jakie usługi religijne i doradcze są dla nich dostępne. Obejmuje to koordynację ze wszystkimi pracownikami public relations z personelem medycznym i sprawami pogrzebowymi, aby upewnić się, że wszystkie procesy są obsługiwane z wyczuciem.

W przeważającej części ci lotnicy robią to, co sugeruje ich tytuł: pomagają kapelanowi. Obejmuje to pomoc w ceremoniach religijnych i usługach, a także pomaga w zapewnieniu wsparcia kryzysowego, interwencji samobójczej, zarządzania stresem i innych usług doradczych. Czasami mogą odpowiadać wraz z kapelanem na miejsca katastrofy, sytuacje zakładników i inne sytuacje, w tym walkę, w których potrzeba duszpasterstwa jest krytyczna.

Kwalifikacje jako asystent kapelana Sił Powietrznych

Jeśli interesuje cię ta praca Sił Powietrznych, powinieneś mieć podstawową wiedzę na temat pluralizmu religijnego, różnorodności i znać zasady wojskowe Stanów Zjednoczonych dotyczące zakwaterowania religijnego. Zostaniecie przeszkoleni w zakresie zasad uprzywilejowanej komunikacji i poufności kapelana, technik przesiewowych i wywiadów oraz umiejętności samobójczych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Kiedy podejmiesz testy umiejętności w zakresie uzbrojenia zawodowego (ASVAB), musisz zdobyć 44 punkty w ogólnej (G) lub 35 w obszarach kwalifikacji Aptitude Administracji (A) Sił Powietrznych.

Ukończenie kursów z zakresu kompozycji angielskiej, rachunkowości, operacji komputerowych, religii świata i ludzkich zachowań jest pożądane dla lotników poszukujących tej roli.

Ponadto nie można mieć historii emocjonalnej niestabilności, zaburzeń osobowości ani innych nierozwiązanych problemów ze zdrowiem psychicznym. Nie możesz także mieć żadnych dokumentów skazujących za poważne przestępstwa lub przestępstwa na tle seksualnym, kradzieży lub kradzieży.

Szkolenie jako asystent kapelana Sił Powietrznych

Najpierw podejmiesz podstawowe szkolenie (boot camp), a następnie weźmiesz udział w Tygodniu Lotników. Następnie musisz wziąć udział w kursie asystenta kapelana i zaawansowanym kursie asystenta kapelana w ramach szkolenia technicznego.

Ostatecznie otrzymasz certyfikat od Wing Winglain (lub odpowiednika) i podoficera, który spełnił niezbędne wymagania, w tym wywiad, aby upewnić się, że jesteś przygotowany do wykonywania obowiązków związanych z tym ważnym zadaniem sił powietrznych.