Opisy zleceń Sił Powietrznych

Career Field 3D - Wsparcie dla cyberprzestrzeni

Siły Powietrzne ustanowiły obszar wsparcia dla 3D-Cyberprzestrzeń, obowiązujący od 1 listopada 2009 r. Dziedzina została utworzona poprzez konwersję AFSC (zadań) z pól kariery 2E , 3A i 3C .

AFSC zawarte w polu kariery 3D Support Cyberprzestępczości to:

3D0X1
Zarządzanie operacjami wiedzy

3D0X2
Operacje w zakresie systemów cyfrowych

3D0X3
Cyber ​​Surety

3D0X4
Programowanie systemów komputerowych

3D1X1
Systemy klienckie

3D1X2
Cyber ​​Transport

3D1X3
Systemy transmisji radiowej

3D1X4
Obsługa spektrum

3D1X5
Radar

3D1X6
Systemy lotnisk

3D1X7
Systemy kablowe i antenowe