Opisy stanowisk zatrudnionych w armii i czynniki dotyczące kwalifikacji

Pole 31 - Żandarmeria Wojskowa

Armia i Korpus Piechoty Morskiej nazywają swoje specjalizacje zawodowe, "MOS's" lub "Military Occupation Specialties.

Poniżej znajdują się MOS-y armii, które wpadają w pole egzekwowania prawa :

31B - Żandarmeria Wojskowa

31D - Agent specjalny dochodzeniowy (CID)

31E - Specjalista ds. Internowania / przesiedlenia

31K - Working Dog Handler