Army Job: MOS 27D Paralegal Specialist

Ci żołnierze pomagają prawnikom armii i przygotowują dokumenty prawne

Spc. Amanda Rigdon, 21. TSC PAO

Jeśli dołączyłeś do armii amerykańskiej i interesujesz się prawem i systemem prawnym, jedną specjalizacją specjalizującą się w zawodach wojskowych (MOS) jest Specjalista ds. Paralegal. Ten MOS jest integralną częścią systemu prawnego armii amerykańskiej. Żołnierze ci pomagają sędziom, prawnikom armii i dowódcom jednostek w sprawach prawnych i sądowych.

Specjalista ds. Paralegal zapewnia pomoc prawną i administracyjną w tak różnorodnych dziedzinach jak prawo karne, prawo rodzinne, prawo międzynarodowe, prawo umów i prawo podatkowe.

Paralegals są również zaangażowani w obronę i sądową obsługę prawną, a także w prawo operacyjne i zagraniczne.

Żołnierze ci wykonują obowiązki podobne do swoich cywilnych odpowiedników, pomagając prawnikom armii i pracownikom kancelarii w wypełnianiu obowiązków duchownych, oprócz obowiązków powyżej.

Szczegółowe obowiązki specjalisty ds. Paralegalstwa wojskowego

Żołnierze ci zapewniają wsparcie prawne i administracyjne dowódcom jednostek i personelowi. Są odpowiedzialni za przygotowanie i przetwarzanie różnorodnych dokumentów prawnych wspierających sądy, karę pozasądową i inne sprawy sądownictwa wojskowego i administracyjnego.

Zapewnią wsparcie Urzędowi Sędziego Adwokackiego i dostarczą dokumenty prawne w sądach wojennych i inne sprawy dotyczące wojskowego wymiaru sprawiedliwości. MOS 27D pomaga również w prawie rodzinnym, pełnomocnictwach, testamentach i dekretach separacyjnych.

Istnieją również liczne obowiązki administracyjne dla MOS 27D, w tym udzielanie wskazówek technicznych podwładnym oraz przechowywanie plików i zapisów biblioteki prawnej.

Żołnierze ci działają w charakterze podobnym do cywilnych urzędników prawa.

Szkolenie dla MOS 27D

Paralegalni specjaliści w armii biorą udział w dziesięciu tygodniach podstawowego szkolenia bojowego i dziesięciu tygodni zaawansowanego treningu indywidualnego (AIT) w Fort Lee w Wirginii. Jeśli będziesz realizować ten MOS, poznasz terminologię prawną i techniki badawcze oraz jak przygotować dokumenty prawne, proces sądowy armii i jak przesłuchać świadków.

Kwalifikacje do MOS 27D

Aby kwalifikować się do tej pracy, musisz uzyskać wynik 105 w klerykalnym (CL) obszarze umiejętności w testach ASVAB ( Arped Services Vocational Aptitude Battery).

Do tej pracy nie potrzebna jest kontrola bezpieczeństwa Departamentu Obrony, jednak istnieje kilka innych wymagań. Powinieneś mieć dostęp do zapisów dotyczących wyroków skazujących i postępowań dyscyplinarnych w sądzie wojskowym, a także żadnych danych o skazaniach cywilnych innych niż drobne wykroczenia drogowe.

Będziesz także musiał wpisać co najmniej 30 słów na minutę.

MOS 27D i podobne zawody cywilne

Istnieje wiele aspektów tej pracy, które są unikalne dla wojska, takie jak działania sądów wojennych. Ale będziesz dobrze przygotowany do różnych cywilnych miejsc pracy w sektorze prawnym. Możesz znaleźć pracę jako reporter sądowy, asystent prawny lub prawny, urzędnik sądowy, a nawet sekretarz prawny.