Lista zadań, które koncentrują się na renowacji i konserwacji dzieł sztuki

Dziedziny restytucji dzieł sztuki i ochrony sztuki mają podobne cele, ale obejmują różne podejścia i metody. Konserwatorzy dzieł sztuki czyszczą dzieło, aby spróbować przywrócić je do pierwotnego stanu, zgodnie z zamierzeniami artysty, podczas gdy konserwatorzy dzieł sztuki badają, dokumentują i próbują zapobiec dalszym uszkodzeniom grafiki. Chociaż te dwie prace mają różne cele, istnieje pewne nakładanie się wiedzy technicznej wymaganej do przywracania i konserwacji dzieł sztuki.

Perspektywy zatrudnienia w konserwacji i konserwacji dzieł sztuki

Istnieje wiele miejsc pracy zarówno dla konserwatorów dzieł sztuki, jak i dla konserwatorów dzieł sztuki. Dla konserwatorów dzieł sztuki praca polega na odnawianiu murali i mozaik w miejscach na miejscu, naprawianiu zniszczonej ceramiki i czyszczeniu obrazów w galeriach lub muzeach.

Konserwatorzy zabytków mogą być również częścią pełnoetatowego personelu muzeum, odpowiedzialnego za kolekcję dzieł sztuki w muzeum lub mogą pracować samodzielnie. W dziale konserwatorskim konserwator korzysta z zaawansowanych technologicznie narzędzi naukowych, takich jak spektroskopia Ramana i spektrometr fluorescencyjny rentgenowski.

Edukacja potrzebna, by zostać odnowicielem lub konserwatorem

Tradycyjnie w przeszłości restauratorzy kształcili się u mistrzów, aby poznać narzędzia handlu. Umiejętności i techniki mogły również zostać przekazane z pokolenia na pokolenie rodziny konserwatorów. Obecnie jednak, dzięki najnowocześniejszej technologii, wielu konserwatorów i konserwatorów uczestniczy w uniwersyteckich lub instytucjonalnych programach konserwatorskich, aby nauczyć się takich technik, a nawet nauczyć się starych umiejętności.

Jeśli chcesz zostać świetnym konserwatorem dzieł sztuki lub konserwatorem zabytków, sprawdź programy ochrony sztuki z całego świata . Na szczególną uwagę zasługuje Wydział Ochrony Dziedzictwa Uniwersytetu Delaware , który oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie z zakresu ochrony sztuki od lat 70. XX wieku.

Studenci dostają pracę w muzeum, które ma 25 studiów, w których można uczyć się rzemiosła i technologii.

Zasoby dla osób zainteresowanych polem

Dowiedz się o wykształceniu, umiejętnościach, możliwościach kariery i wynagrodzeniach związanych z byciem dobrym restauratorem sztuki .

Dowiedz się o wykształceniu, odpowiedzialności, umiejętnościach i możliwościach kariery związanej z byciem asystentem kolekcjonerskim muzeum sztuki .