Korpusy piechoty zgłosiły opisy stanowisk

MOS 0848 - Człowiek w operacji artylerii polowej

Typ MOS : PMOS

Zakres rang : MGySgt to SSgt

Opis stanowiska: Operatorzy artylerii polowej wykonują różne obowiązki związane z działaniem artylerii polowej i centrum kierowania ogniem zaprawy; sekcja operacji lub szkolenia; sekcja ankiet; sekcja meteorologiczna; lub sekcja radarowa pozyskiwania celów. Do obowiązków należy przygotowanie personelu i sprzętu do przemieszczania się i obsługi; pomoc w lokalizacji środka kierunku ognia lub radaru pozyskiwania celu w terenie; utrzymywanie mapy sytuacji, dziennika operacji i zapisów z ankiety; wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem, reprodukcją i dystrybucją zleceń operacyjnych, zleceń szkoleniowych, memorandów, harmonogramów, raportów o stanie i raportów okresowych S-3; przygotowywanie map operacji i nakładek; pomoc w tworzeniu i eksploatacji artyleryjskich stacji meteorologicznych, bezpośrednią interpretację atmosferycznych obserwacji meteorologicznych, ocenę i dystrybucję danych atmosferycznych; wykonywanie obowiązków związanych z realizacją planów badań niezbędnych do właściwego użycia artylerii polowej; pomoc w instalacji, orientacji, obsłudze i utrzymaniu sprzętu radarowego do pozyskiwania celów; oraz personel szkoleniowy w zakresie procedur radarowych, meteorologicznych, przeglądów i procedur kierowania ogniem.

Wymagania do pracy:

(1) Musi mieć wynik GT równy 105 lub wyższy.

(2) Ukończyć Kurs Głównych Operacji Artylerii Morskiej, Ft. Sill, OK i zakwalifikuj się w MOS 0842 , 0844 lub 0847 .

(3) Musi mieć tajne poświadczenie bezpieczeństwa .

Obowiązki: Pełny wykaz zadań i zadań znajduje się w MCO 3501.26A, Podręczniku szkolenia i gotowości jednostek artylerii (T i R).

Powiązane Kody Wydziału Pracy:

Starszy sierżant artylerii polowej.

Powiązane prace korpusów piechoty morskiej:

(1) Fire Support Man, 0861 .

(2) Specjalista ds. Operacji naziemnych, 8711.

Powyższe informacje pochodzą z MCBUL ​​1200, części 2 i 3