Korpusy piechoty zgłosiły opisy stanowisk

MOS 8011 - Basic Marine z gwarancją włączenia

Typ MOS : Basic MOS

Zakres rang : MGySgt to Pvt

Opis stanowiska: żołnierz piechoty morskiej, którego kwalifikacje i doświadczenie wojskowe nie są rozwinięte w stopniu wystarczającym lub adekwatnym do kwalifikacji w innych MOS.

Wymagania do pracy:

Ten MOS zostanie przypisany do pracowników, którzy zaciągnęli się w ramach programu opcji poboru lub programu zachęty do startu (MCO 1130.53, MCO 1130.54, MCO 1130.55 i MCO 1130.57 stosują się odpowiednio).

Obowiązki: Jak przydzielono.

Powiązane Kody Wydziału Pracy:

Bez ekwiwalentu cywilnego.

Powiązane prace korpusów piechoty morskiej:

Żaden.

Powyższe informacje pochodzą z MCBUL ​​1200, części 2 i 3