Historia odznaki policyjnej

Być może najbardziej widoczny i rozpoznawalny symbol policji na całym świecie, odznaka policyjna jest postrzegana przez wielu jako znak władzy, ofiary i służby. Najczęściej związane z profesjonalistami z zakresu służby publicznej - strażakami, funkcjonariuszami poprawczymi, a zwłaszcza funkcjonariuszami policji - używanie identyfikatorów trwa od dawna wcześniej niż współczesna koncepcja organów ścigania i policji, jakie znamy .

Historia odznaki policyjnej

Myśląc o słowie "odznaka", najprawdopodobniej obrazuje metalową tarczę, gwiazdę lub podobny emblemat noszony przez oficerów i strażaków. W rzeczywistości termin ten jest używany do opisania dowolnego mniejszego obiektu - takiego jak plakietka, pinezka, emblemat lub inne urządzenie - które może być często wyświetlane, aby pokazać, kim jest dana osoba. Jest to koncepcja, z której pochodzi znaczek i skąd ewoluowała współczesna odznaka policyjna.

Szlachta europejska znana jest z używania heraldyki, herbów i insygniów do reprezentowania swojego Domu i historii. W czasach średniowiecza, kiedy władza nie była umocniona, a granice państw były o wiele bardziej płynne niż w czasach nowożytnych, odznaki noszone były przez zwykłych ludzi i szlachtę, by pokazać ich lojalność wobec domu lub grupy, a odznaki noszenia nie były ograniczone. do określonej pracy lub obowiązków. Te odznaki zostały wykonane z różnych materiałów, w tym tkaniny, metalu, a nawet klejnotów.

Ostatecznie służący i inni związani zatrudnieniem lub przysięgami z Domami często nosili barwne ubrania - ubrania, kolory i emblematy - aby pokazać, dla kogo pracowali i określić ich status. W zależności od relacji lub poziomu służby na Miejscu Domu wydawano i noszono odznaki. Z biegiem czasu używanie odznak coraz bardziej ograniczało się do pracowników Domu, szczególnie tych z autorytetem.

Z tych liberalnych odznaki ostatecznie powstały odznaki służby, dzięki czemu urzędnicy publiczni mogli łatwo zidentyfikować się dzięki znacznemu pokazowi swojej odznaki. Naturalne było zatem, że gdy nowoczesna policja ewoluowała, oficerowie przyjęli odznakę, aby wskazać ich pozycję, autorytet i służbę.

Co oznacza odznaka policyjna dzisiaj

Wraz z ewolucją zawodu policyjnego, jego najbardziej widoczny symbol służby nabrał niemal kultowego znaczenia. Dla funkcjonariusza policji znaczek reprezentuje zaufanie publiczne, którym ma władzę działania i do którego ma obowiązek pozostać wierny.

Z praktycznego punktu widzenia funkcjonariusze noszą plakietki jako sposób na określenie, kim są i dla kogo pracują. Odznaka prawa jest łatwo rozpoznawalnym znakiem władzy prawnej. Jednak z perspektywy altruistycznej, umundurowani policjanci z dumą noszą odznaki, by pokazać swoją wierność społecznościom, którym służą i duma, które mają w swoim wybranym zawodzie.

Dla rekrutów przygotowujących się do ukończenia akademii policyjnej odznaka stanowi ostateczny cel ich żmudnego szkolenia. Zdobycie odznaki w dniu ukończenia szkoły stanowi kulminację olbrzymiego wysiłku i osiągnięć oraz nowego początku w nowej karierze, ponieważ wchodzą oni na szkolenie w terenie, a ostatecznie patrol solo.

Czy jesteś gotowy do noszenia odznaki?

Specjaliści zajmujący się egzekwowaniem prawa potrzebują dobrych, pracowitych i oddanych osób, aby wziąć na siebie płaszcz służby publicznej i dołączyć do szeregów. Jeśli masz chęć służenia, pomocy i ochrony innych i jesteś gotów poświęcić się, aby Twoja społeczność była bezpieczniejsza, niż być może powinieneś rozważyć zostać policjantem i założyć odznakę.