Airborne Cryptologic Language Analyst

Opis zlecenia Sił Powietrznych dla MOS 1A8X1

W Siłach Powietrznych analitycy kryptologiczni w powietrzu tłumaczą komunikaty wywiadowcze lub dane otrzymywane lub przechwytywane w powietrzu. Bardzo ważne jest, aby dane te były szybko analizowane, aby zapobiec nieuchronnym zagrożeniom, więc analitycy z kryptologicznymi językami, którzy na ogół biegle posługują się językiem obcym, są kluczowym elementem ochrony personelu Sił Powietrznych podczas lotu.

Lotnicy ci działają i zarządzają pokładowymi systemami informacji wywiadu powietrznego.

Ich praca obejmuje analizę i tłumaczenie komunikacji głosowej i sygnałów, które są następnie wykorzystywane do planowania misji. Korzystają z odbiorników radiowych i urządzeń rejestrujących, do rejestrowania i korelowania danych oraz analizowania ruchu w celu określenia charakteru wszelkich istotnych transmisji. Wcześniejsze

Szkolenie dla analityków języków kryptograficznych Airborne

Po szkoleniu podstawowym Sił Powietrznych lotnicy tej specjalności uczęszczają na kurs podstaw samolotów w bazie lotniczej Lackland w Teksasie przez cztery tygodnie. Weź udział w kursie języka obcojęzycznego w Monterey w Kalifornii do 68 tygodni, w zależności od języka, oraz kursanta kryptologii języka w Goodfellow Air Force Base w Teksasie przez cztery do 19 tygodni, w zależności od języka. Wymagane jest także spędzić cztery tygodnie w Bazie Sił Powietrznych Fairchild w Waszyngtonie, aby przeżyć szkolenie w zakresie przetrwania, uników, oporu i ucieczki (SERE), a także formalne szkolenie systemu uzbrojenia, które będzie zależało od rodzaju samolotu, do którego zostali przydzieleni.

W szkole technicznej analitycy kryptologiczni poznają ich język, a także tematy związane z krajową organizacją wywiadowczą, sieciami i technikami komunikacyjnymi, geografią i metodami postępowania, dystrybucji i ochrony poufnych informacji.

Zaawansowanie jako analityk ds. Kryptologii w powietrzu

Po przybyciu na pierwszą stację roboczą, lotnicy są zapisywani na szkolenie do poziomu pięcioklasowego (czeladnik).

Szkolenie to jest połączeniem certyfikacji zadań w miejscu pracy i zapisania się na kurs korespondencyjny zwany kursem rozwoju kariery (CDC).

Gdy trener (y) lotnika poświadczą, że są kwalifikowani do wykonywania wszystkich zadań związanych z tym zadaniem, a po wypełnieniu CDC, w tym końcowego testu pisemnego z zamkniętą księgą, zostają uaktualnieni do poziomu pięciu umiejętności i są uważani za być certyfikowanym do wykonywania swojej pracy przy minimalnym nadzorze. W tym zawodzie pięciopoziomowe szkolenie trwa średnio 12 miesięcy.

Po osiągnięciu rangi sierżanta sztabowego, lotnicy wchodzą do siedmiopoziomowego (rzemieślniczego) szkolenia. Rzemieślnik może oczekiwać pełnienia różnych funkcji nadzorczych i kierowniczych, takich jak lider zmiany, element NCOIC (podoficer odpowiedzialny), inspektor lotu i różne stanowiska personelu.

W przypadku dziewięciu poziomów umiejętności, osoby muszą posiadać stopień starszego sierżanta. Dziewięć poziomów może oczekiwać obsadzenia stanowisk, takich jak szef lotów, kurator i różne stanowiska personelu NCOIC.

Inne kwalifikacje dla specjalistów od kryptologii powietrznej

Aby zostać zakwalifikowanym specjalistą od kryptologii w powietrzu, wymagany jest wynik egzaminu zbiorczego Armed Services Aptitude Battery (ASVAB) G-72, a rekruci muszą mieć możliwość zakwalifikowania się do ściśle tajnych poświadczeń bezpieczeństwa.

Ponadto lotnicy muszą zdać egzamin lekarski III klasy . Muszą być obywatelami USA i uzyskać 100 punktów za baterię Defense Language Aptitude lub w inny sposób wykazać się biegłością w języku innym niż angielski.